WORKS
美作大学・美作大学短期大学部 100周年記念館 2015

南側全景

南側全景

南側全景夕景

南側全景夕景

南西側全景

南西側全景

南西側全景夕景

南西側全景夕景

南側外観夕景

南側外観夕景

2Fコラボレーションラボ

2Fコラボレーションラボ

2Fプレゼンルーム1

2Fプレゼンルーム1

2Fプレゼンルーム2

2Fプレゼンルーム2

4Fラウンジ

4Fラウンジ

5Fホワイエ

5Fホワイエ